Betere diplomatie nodig voor wetenschap, technologie en innovatie

Nederland loopt achter op buurlanden bij de inzet van diplomatie voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie (WTI-diplomatie). Dat is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland. We dreigen hierdoor de internationale strijd om talent te verliezen, terwijl R&D steeds meer naar het buitenland zal verschuiven. De AWTI pleit dan ook voor een heldere strategie en meer middelen voor WTI-diplomatie in zijn advies ‘WTI-diplomatie. Offensief voor de internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie’, dat onlangs is aangeboden aan de ministers van EZ, OCW en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

“Nederland mist nationale regie en strategie”, aldus AWTI-lid Martin Schuurmans. “Ook zijn het budget en instrumentarium te beperkt. Voor WTI is de wereld het speelveld. Nederland is een sterk kennis- en innovatieland. Het wordt tijd dat Nederland door een goede branding zich internationaal ook zo positioneert en daarnaar handelt door een versterking van de Nederlandse WTI-diplomatie.”

thumbnail of AWTI_samenvatting_WTI-Diplomatie_2017_A4 (1)

 

Loading more content...