Kenniscentrum Circulair Design haalbaar

Volgens een door Partners for Innovation uitgevoerd onderzoek is een 'Expertisecentrum Circulair Design haalbaar. 

Opdrachtgever IenM gaat nu, samen met de mogelijke partners van het centrum, verder met het vervolgtraject. Belangstellende kunnen zich wenden tot het onderzoeksbureau. Voor een samenvatting van het onderzoek zie hierna.

thumbnail of Samenvatting – Verkenning Expertisecentrum Circular Design

Loading more content...

Aan het einde van bijna elke week krijgen de leden en relaties van de Federatie Creatieve Industrie een actueel overzicht toegestuurd van zo’n beetje alles wat de creatieve industrie regardeert. Dat kan betrekking hebben op het Nederlandse overheidsbeleid, het beleid van de Europese Commissie, subsidiemaatregelen, wetgeving, publicaties et cetera. En voor het goede begrip: het betreft een knipselkrant met hier en daar een toelichting en geen aangeklede nieuwsbrief. Wilt u ook gebruik van deze dienst? Abonneren kan via onderstaand formulier:

 
Akkoord
Niet akkoord