Ontwerpkracht voor het NL van NU

 

Aan de informateur,

Met de crisis nog maar net achter ons, vertoont Nederland momenteel groei en krimp naast elkaar. Het nieuwe kabinet zal moeten werken aan de knelpunten in de zorg, de groeiende maatschappelijke tweedeling, het gebruik van duurzame energie én moet met een plan komen om in de benodigde één miljoen extra woningen te kunnen voorzien. De Nederlandse creatieve industrie wil bijdragen aan het vormgeven van oplossingen voor deze vraagstukken.

In initiatieven als ‘NL next level’, ‘De Bouwagenda’, ‘Onderwijs 2032’ en het ‘Klimaatakkoord van Parijs’ manifesteert zich een cultuur van optimistische vernieuwing. De ruimtelijke impact van de omschakeling naar duurzame energie, de verduurzaming van de voedselproductieketens en de digitalisering van de samenleving is enorm. Sociale thema’s zoals de maatschappelijke tweedeling, de vergrijzing en de transformatie van de zorg vragen om nieuwe inzichten hoe we onze samenleving vorm willen geven. Wij bieden het toekomstige kabinet aan ontwerpkracht te gebruiken om oplossingen te vinden met originaliteit, verbeeldingskracht en verbindend vermogen en daarmee ook internationaal inspirerend te zijn, zoals in onderstaande voorbeelden:

  • 'Ruimte voor de rivier' realiseerde op meer dan dertig plekken een veiliger rivierengebied en een betere leefomgeving door toepassing van ontwerp. In het klein sprak 'Kustwerk Katwijk' tot de verbeelding. In een publiek-private samenwerking werd bij het duinengebied een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd die ook de kust versterkt.
  • Een internationaal tot de verbeelding sprekende aanpak die naar meer smaakt biedt Heineken, dat in 2020 klimaatneutraal bier gaat brouwen in harmonie met zijn omgeving.
  • En toekomst zit er ook in producten die duurzaam en innovatief zijn. Zoals de Fairphone: een Nederlandse smartphone die een zuivere resource productieketen propageert en sociaal inclusief produceert.

De kansen voor nieuwe ontwerpoplossingen in zorg, welzijn, onderwijs en sociale kwesties zijn legio. Bovendien heeft Nederland bewezen goed te zijn in het koppelen van design aan nieuwe werelden. De creatieve industrie heeft ons land internationaal een ijzersterke reputatie opgeleverd. Graag wordt de ontwerpwereld nu opnieuw aangesproken op dit creatieve vermogen, zodat we met onze ontwerpkracht kunnen meebouwen aan het Nederland van nu en anticiperen op het Nederland van morgen. De ondertekenaars van deze brief stellen de volgende drie acties voor:

  1. Betrek ontwerpers bij het scherp krijgen van de vragen met betrekking tot klimaatadaptatie, verduurzaming, toekomst zorg en het brede scala van maatschappelijke veranderingen. Zet in op ontwerpend onderzoek, experiment, ideeën prijsvragen en innovatie: nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. Spreek het creatieve potentieel aan vanuit een integrale visie;
  2. Maak de toegevoegde waarde van de ontwerpkracht zichtbaar als richtsnoer voor volgende projecten en als overtuigend bewijsmateriaal;
  3. Vind de beste én meest geschikte ontwerpers door innovatieve en toegankelijke aanbestedingen waarbij kwaliteit voorop staat en (jonge) ontwerpers niet a priori worden uitgesloten.

Wij staan open voor een dialoog en lichten deze brief graag toe,

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester;
Syb Groeneveld, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
Bart Ahsmann, CLICKNL;
Ben Kuipers, NVTL;
Desirée Majoor, Topteam Creatieve Industrie;
Elma van Boxel, ZUS;
Fred Schoorl, BNA;
Gerard Loozekoot, UNStudio;
Harry Starren, Federatie Dutch Creative Industries;
Het Nieuwe Instituut;
Jann de Waal, Topteam Creatieve Industrie;
Jeroen van Erp, Dutch Creative Council;
Jules van de Vijver, HKU;
Madeleine van Lennep, BNO;
Marleen Stikker, Waag Society;
Martijn Paulen, Dutch Design Week;
Patric Hanselman, MODINT;
Peter Everts, Creative Council Northern Netherlands;
Richard van der Laken, What Design Can Do;
Tim Vermeulen, World Design Event

Gerbrand Bas, Designlink;
Gerard Kruunenberg, Kruunenberg Architecten;
Inge Burg Welmers, Burg Stedenbouw;
Sjoerd Landman, Architoop;
Ton van der Hagen, Archistad;
Chris Garrit, CCNN;
Patrick Aarts, BNO;
Pieter Aarts, Design Management Netwerk (DMN);
Peter-Paul Verbeek, DesignLab Universiteit Twente;
Frank Kresin, DesignLab, Universiteit Twente;
Goudswaard, Social Design Studio Goudswaard;
Marjolein van Vucht;
Walter Amerika, U CREATE, CoE Future Health Design;
Bart Erens, atelier Rijksbouwmeester;
Yassine Salihine, SLEM;
Elisabeth Boersma, PLAN B. urban&social strategies;
Alain Dujardin;
Marieke Rietbergen, Design Innovation group;
Steven Delva, DELVA landscape Architects / Urbanism;
Marcel van Heck, atelier Rijksbouwmeester;
Pepijn Sluiter, Architectuurcentrum Nijmegen;
Rob Docter;  Roelof Koster, Keunstwurk / CCNN;
Carolien Ligtenberg, bureau ZWIRT;
Paula Makkes, Zzp design communicatie strategie;
Laura Luchtman, Kukka;
Frederiek Dijkstra, bkkc | brabants kenniscentrum kunst en cultuur;
Matthijs de Boer, mdbs;
Marieke Brouwer-te Molder;
yurr rozenberg, YURR studio;
Maarten Verhey, City of Imagineers, Breda;Jurrian Knijtijzer Finch Buildings;
Paul Hendrikx Studio Mango BV;
Saskia Best, Hogeschool Rotterdam;
connie verberne, Cultuurmij Oost;
Jauke van den Brink, Studio JaukevndnBrink / Ruimtelijk ontwerpbureau;
Carry Rosenblatt, Limpens buro plot;
Danielle Arets, Design Academy Eindhoven;
Mark Hendriks, Tijdschrift Blauwe Kamer;
Catelijne van Middelkoop, Design Academy Eindhoven,TU Delft/IDE
Bas Pronk, baspronk ontwerpt
Jeroen Chabot, Willem de Kooning Academie
Annemoon Geurts, Kazerne Foundation
Nico Dielen, Art & Design College, Grafisch Lyceum Utrecht
Ton Lukassen, Stilus grafisch ontwerp bno
Janneke Vervloed, TU Delft Industrieel Ontwerpen
Theo Groothuizen, Groothuizen Beheer
Jeroen Naaijkens, Podium Circulair / Het Groene Woud
Zuzanna Skalska, 360inspiration
Roel Wijnterp, Studio Überdutch
Jacob de Baan, Studio Jacob de Baan
Pepijn Zurburg, De Designpolitie
Joep van Kerkom
Ann Maes, Ann MAES en AMD-ABITARE
Jutta Raith, Illustratiestudio jutta Raith
Patrick Bemelmans, School of Media & Entertainment Management and Technolgy, Stenden Hogeschool
Tiwanee van der Horst, Tiwanee van der Horst
Siem Haffmans,, Partners for Innovation
Denise Ghering BNO Ontwerpbureau Ghering
Rob van der Velden, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
Frank Nas, Design Bridge
Richard Koek, Rijnboutt
Rob Huisman, robennietsanders
Alexander Herrebout, LINT landscape architecture
Richard Koek, Rijnboutt
Arne Hutter, TU Delft
Netty van de Kamp, brabants kenniscentrum kunst en cultuur
Sandra Oom, Communication & Multimedia Design, Avans Hogeschool
Richard Bosgraaf, Architect
Luna van Loon, designhistoricus, journalist/criticus design, kunst- en cultuur, docent ArtEZ, AKV|St Joost
Herbert Seevinck Mijksenaar, wayfinding experts
Enno Stemerding, je-architecten
Jacqueline van Latum, de BUCH gemeenten
Manja Ellenbroek, DARE TO CARE
Aleks Droog, Parklaan landschapsarchitecten
Rijk Boerma, Mijksenaar, wayfinding experts
Jan van Ijzendoorn, Hermelinde van Xanten en Peter Kurstjens, Ruimte Denken
Karin Langeveld Trapped in Suburbia Experience & Graphic design
Eveline Paalvast, Architectuurcentrum AORTA
Jan Willem Petersen, Specialist Operations
Jeroen van Oostvee,n Creative Heroes Award
jeroen derksen, derksen|windt architecten
david windt, derksen|windt architecten
Bert Verveld, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Guus van Maarschalkerweerd, DesignConnector
CHRIS GARRIT, CCNN
Cathy Hassels, Monning True Blue - Creative Healthcare Communications
Thea Warringa, Innovatielab Groningen
Jeroen van Dijk, bni
Annemiek Teesing, bni
Jago van Bergen,van Bergen Kolpa Architecten

Update 19 april 2017: De brief, mede ondertekend door bijna 120 personen, is inmiddels verzonden aan de informateur en vervolgens uitgewerkt tot acties.

 

Loading more content...