Aanvragen Service Design Voucher tot 15 maart!

Uw klanten willen steeds vaker kant-en-klare-oplossingen, toegesneden op hun veranderende behoeften. Vooral in de Nederlandse maakindustrie vraagt dat om een omslag: het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen, maar om het leveren van een innovatief dienstenaanbod. De experimentele subsidieregeling 'Service design-voucher' van het ministerie van Economische Zaken ondersteunt uw opdrachtgever hierbij.

Tegoedbon

Een Service design-voucher is een ‘tegoedbon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of door u als adviesbureau. Met de Service design-voucher ontvangt de aanvrager € 3000 subsidie, uit te geven aan een advies van een kennisinstelling of adviesbureau. Voorwaarde is dat uw opdrachtgever zelf ook € 1000 investeert in uw innovatieve businessmodel.

Ondersteuning

De creatieve sector weet als geen ander hoe in de huid te kruipen van een klant. Samen met u en uw klanten ondersteunen zij u nieuwe ideeën uit te werken tot diensten die ‘ready to market’ zijn. Dunk hierbij aan het uitvoeren van een ‘klantreis’, context mapping, service blueprinting, co-creatiesessies, opstellen personas en prototyping. Of misschien wilt u juist hulp bij het veranderen van bestaande producten naar een ‘product-as-a-service’. Met de Service design-voucher schakelt u ieder gewenste kennisinstelling of adviesbureau in voor een advies op maat.

Aanvragen

Van 1 tot en met 15 maart 2017. Op de pagina Aanvraaginformatie leest u hoe u de Service design-voucher aanvraagt.

Achtergrond

Het ministerie van Economische Zaken wil samen met het bedrijfsleven meer inzicht verschaffen in de knelpunten rondom niet-technologische innovatie. In dit kader is het beleidsexperiment ‘Service Design Voucher’ opgesteld in de vorm van een tijdelijk subsidiemodel, als onderdeel van de ‘Regeling nationale EZ-subsidies’. Lees meer over de Service design-voucher in de Staatscourant
Samenwerking Nederlandse (top)sectoren
Via dit beleidsexperiment stimuleert de overheid samenwerking tussen de creatieve industrie, de mkb-maakindustrie en andere sectoren. De overheid wil zo een impuls geven aan de verdere intensivering van de innovatie- en vernieuwingskracht van de Nederlandse economie.

Loading more content...