Nieuw: service design-vouchers!

Een service design-voucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.

Een mkb-ondernemer formuleert een kennisvraag over een nieuw dienstengebaseerd businessmodel waarbij de kennisinstelling of het adviesbureau gebruik maakt van service design-kennis of service design-methoden om op praktische wijze nieuwe businessmodellen te verkennen.

Met de service design-voucher kan de ondernemer 75% van de rekening van de kennisinstelling (of adviesbureau) voldoen. Hij moet daarvoor binnen 1 maand na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling (of adviesbureau) overleggen.

De kennisinstelling (of adviesbureau) verzilvert de ontvangen voucher (binnen 5 maanden nadat deze aan de mkb-ondernemer is verstrekt) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De regeling staat 2 weken open voor het indienen van aanvragen: van 1 maart tot en met 15 maart 2017. Het subsidieplafond bedraagt € 240.000 en door loting zal worden bepaald welke mkb-ondernemers vouchers ontvangen, uitgaande van de maximum waarde per voucher.

De maximale waarde van een voucher is € 3.000.

Loading more content...