Omzetontwikkeling Creatieve Industrie 2010-2015

Hieronder staan voor iedere topsector over de periode 2010-2015 de ontwikkeling van hun (reële) toegevoegde waarde vergeleken met die van de topsectoren als geheel. De cijfers over 2015 betreffen een flashraming van het CBS en kennen een ramingsmarge die verschilt per topsector.1 Het beeld verschilt behoorlijk tussen de topsectoren, alhoewel in alle topsectoren uitgezonderd de topsector energie sprake is van (verder) herstel. Dit herstel hangt samen met aantrekkende conjunctuur in Nederland, met een hogere groei van de wereldhandel en de consumptie. De terugval in de topsector energie komt door het dichtdraaien van de gaskraan.

thumbnail of meercijferstopsectoren%26afbakeningtopsectoren

Meer cijfers over de topsectoren zijn te vinden op het CBS-dashboard van de topsectoren. Op de CBS-site is ook de monitor topsectoren en de methodebeschrijving met onder andere de afbakening van de topsectoren te vinden.

Loading more content...

Aan het einde van bijna elke week krijgen de leden en relaties van de Federatie Creatieve Industrie een actueel overzicht toegestuurd van zo’n beetje alles wat de creatieve industrie regardeert. Dat kan betrekking hebben op het Nederlandse overheidsbeleid, het beleid van de Europese Commissie, subsidiemaatregelen, wetgeving, publicaties et cetera. En voor het goede begrip: het betreft een knipselkrant met hier en daar een toelichting en geen aangeklede nieuwsbrief. Wilt u ook gebruik van deze dienst? Abonneren kan via onderstaand formulier:

 
Akkoord
Niet akkoord