Ministerie van OCW financiert de cultuurstatistieken van CBS

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigt met ingang van 2017 de cultuurstatistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Hiermee is een bedrag gemoeid van 275.000 euro.

Eerder dreigden de statistieken te verdwijnen. Dit komt door een bezuiniging van het ministerie van Economische Zaken op de financiële ruimte voor de niet-wettelijk verplichte statistieken, waaronder cijferreeksen over musea, podia, kunstzinnige vorming, bibliotheken en monumenten. Het ministerie van OCW, de Boekmanstichting, Kunsten ’92, Federatie Cultuur, de Raad voor Cultuur en het LKCA spraken hier hun teleurstelling over uit. Het ministerie van OCW heeft nu besloten om het voorzetten van cultuurstatistieken te bekostigen.

Bron: Boekman.nl, Ministerie van OCW

Loading more content...