Creatieve industrie overlegt met Minister Schippers over innovatie in de zorg

Op woensdag 13 april 2016 sprak een delegatie uit de creatieve industrie met Minister Schippers van VWS over innovatie in de zorg. Centraal stond het beter inspelen op wat mensen in de zorg nodig hebben, het betrekken van eindgebruikers bij R&D, de implementatie van zorginnovaties en internationalisering en export van zorgproducten en diensten. De zorg kan sneller en doelgerichter innoveren als de creatieve industrie tijdig wordt ingeschakeld bij het vormgeven aan nieuwe ideeën, producten en diensten. De creatieve industrie richt zich daarom onder andere op het stimuleren van crossovers met de zorg.

De delegatie bestond uit Yolanda Gagliardi, kwartiermaker van het kennis en innovatienetwerk Create Health, Harry Starren, voorzitter Federatie Dutch Creative Industries en Jann de Waal, lid Topteam Creatieve Industrie. Met de Minister is onder andere gesproken over hoe actuele vragen uit de zorg en bij VWS neer te leggen bij het (creatieve) bedrijfsleven, de activiteiten van Create Health en de export van zorgproducten en –diensten. In het kader van het programma ‘Alles is Gezondheid’ gericht op een gezonder en vitaler Nederland is afgesproken dat de creatieve industrie betrokken wordt bij innovatieprogramma’s en missies. Het gesprek met de Minister was het vervolg op een eerdere kennismaking tijdens de succesvolle beurspresentatie van de creatieve industrie tijdens de MEDICA, de internationale vakbeurs voor de zorg en medisch-technologische industrie in Duitsland.

Loading more content...