Europeana

De focus van het Nederlands voorzitterschap bij cultuur, media en creatieve industrie zal liggen bij een debat en conclusies in de Raad over de voor digitaal erfgoed benodigde infrastructuren en platforms (zoals de portaalsite Europeana waarop gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn).

thumbnail of programma-van-het-nederlands-voorzitterschap-van-de-raad-van-de-europese-unie (1)

Loading more content...