http://www.creatieveindustrieinbeeld.nl./

Vandaag verscheen on-line de reactie van het kabinet op het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.

De impact van de creatieve industrie is groot: alles om ons heen is ontworpen, bedacht, gemaakt. De creatieve industrie is in veel opzichten een voorloper, zij verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Kamp van Economische Zaken ondersteunen en stimuleren de creatieve industrie, vanuit het cultuurbeleid, het topsectorenbeleid en het generieke bedrijvenbeleid. In de brief die de ministers vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd, geven zij een kabinetsreactie op het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit van de Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Daarnaast schetsen zij de ontwikkelingen die de creatieve sector de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en beschrijven hoe zij samen met ondernemers, instellingen en andere overheden de creatieve industrie verder willen versterken.

 

Loading more content...