Innovatie Prestatie Contracten voor de Creatieve Industrie

Creatieve Mkb-ondernemers kunnen via een penvoerder subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een IPC-project.

In een IPC-project werken 10-20 mkb-ondernemers, die niet met elkaar verbonden zijn in een groep, over een periode van maximaal 2 jaar, aan collectieve- en aan 'eigen' innovaties’. Ze worden hierbij begeleid door een penvoerder (organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers).

De regeling is bedoeld voor groepen bedrijven met een inhoudelijke samenhang, bijvoorbeeld omdat ze werken in dezelfde keten, regio of branche. Deze bedrijven voeren een meerjarig innovatietraject uit. Zij geven zelf aan op welk terrein zij willen innoveren. Het kan gaan om producten, diensten, processen of een combinatie daarvan. Een deel van de subsidie moet worden besteed aan gezamenlijke projecten. Daarnaast is er veel ruimte voor individuele projecten van de deelnemers.

 

Loading more content...