Federatie en Topteam

De leden van de Federatie Dutch Creative Industries komen elke eerste woensdagochtend van de maand in vergadering bijeen. Minimaal elke twee maanden schuift een delegatie van het Topteam aan.

Waarom? Om lopende en andere belangwekkende zaken aangaande de creatieve industrie te bespreken. In dit geval de toekomst van het 'creatieve landschap'. Welke rol speelt welke organisatie nú maar vooral straks, als onderdeel van het industriebeleid van een nieuw kabinet. Of beter: wie pakt de handschoen op?

Er is in de afgelopen jaren veel goed werk gedaan, er is veel geleverd maar ook veel geïnvesteerd. Door beroeps- en brancheorganisaties, instituten, ambtenaren maar ook door mensen. Hoe kapitaliseren we op die investeringen en waarmee? De bedoeling van alle betrokkenen, zoals hier rond de tafel, is om daar zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval dit jaar, helderheid in te krijgen.

IMG_20150902_104955

Ondertussen zijn ideeën welkom, bij de Federatie maar ook bij het Topteam en het Dutch Creative Council.

 

Loading more content...