Paul Hekkert treedt toe tot Topteam Creatieve Industrie

Paul Hekkert (hoogleraar Vormtheorie en hoofd van de afdeling Industrial Design, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft) zal per 1 september toetreden tot het Topteam Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Erik Huizer (CTO bij SURFnet en deeltijd hoogleraar Internet toepassingen Universiteit Utrecht) op in het topteam. Het Topteam bestaat vanaf 1 september uit Barbera Wolffensberger (boegbeeld), Jeroen van Erp, Désirée Majoor en Marjan Hammersma.

Paul Hekkert is gevraagd het topteam te versterken vanwege zijn uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis met en voor het creatieve MKB. Hij richt zich in het topteam op het verwezenlijken van de Kennis en Innovatie Agenda. Met deze agenda willen het Topteam en de Dutch Creative Council het innovatie- en concurrentievermogen van de creatieve industrie zelf en de Nederlandse economie als geheel versterken.

Paul Hekkert "Kennis is de motor van innovatie. Kennis voedt de verbeelding. De afgelopen jaren zijn er dankzij het topsectorenbeleid, CRISP en CLICKNL al enorme stappen gezet in het verbinden van onderzoek en praktijk in de creatieve industrie. Ik wil de komende periode verder vormgeven aan een –internationaal ongeëvenaarde– kennis-gedreven creatieve industrie in Nederland."

Paul Hekkert (1963) doet onderzoek naar de mens-product interactie, in het bijzonder naar de wijze waarop mensen producten ervaren en naar het effect van die ervaringen op ons gedrag en welzijn. In 2011 ontving hij een VICI beurs van NWO voor een onderzoeksproject naar alledaagse esthetische ervaringen. Hij is (mede)auteur van “Product experience” (2008) en “Vision in Design: A Guidebook for Innovators” (2011). Hierin beschrijft hij zijn visie op het ontwerpproces en een methodiek om te komen tot innovatieve interventies. Paul is oprichter en voorzitter van het bestuur van de Design & Emotion Society en was de afgelopen jaren voorzitter van het dagelijks bestuur van het Creative Industry Scientific Program (CRISP), het grootste Nederlandse onderzoeksprogramma met en voor de creatieve industrie.

De topsectorenaanpak versnelt innovatief ondernemerschap, jaagt de verdienkracht aan en stimuleert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Via het topsectorenbeleid verbetert de overheid met bedrijven en de wetenschap de randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. De creatieve industrie is één van de negen topsectoren. De topteams met ondernemers, wetenschappers en de vertegenwoordigers van de overheid adviseren het kabinet. De creatieve industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie en is in 2011 door de Nederlandse overheid benoemd tot topsector. De sector is een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie.

 

Loading more content...