Hoe de Europese Unie onderzoek en innovatie binnen de creatieve industrie ondersteunt

De creatieve industrie is een economische sector waarvoor binnen de Europese Unie (EU) aandacht is. De Europese Commissie (EC) ondersteunt en financiert deze sector op verschillende manieren. Het is de moeite waard deze te verkennen. Dit artikel beschrijft een aantal van de concrete mogelijkheden. (bron: RVO)

Er zijn drie belangrijke EU fondsen voor de creatieve industrie:

  • Horizon 2020
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
  • Creative Europe

Maar er zijn, afhankelijk van de expertise van een organisatie, nog meer mogelijkheden en het is de moeite waard deze te verkennen. Dit artikel zal voor u een stap in de juiste richting zetten door voor de drie belangrijkste programma’s de concrete kansen te benoemen. Ook zal dit stuk aangeven met wie u het beste contact kan opnemen als u meer informatie over fondsen nodig heeft.

 

Horizon 2020

Het meest bekende financieringsprogramma van de EC is Horizon 2020 (H2020). Dit programma biedt via verschillende instrumenten financiering aan internationale consortia, onderzoekers en instellingen.

 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Al een aantal jaren financiert het Cohesiebeleid een groot aantal Nederlandse projecten, onder andere via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze structurele fondsen hebben als doel om de economische groei en baankansen in de regio’s van de EU te versterken. Het EFRO richt zich op de ondersteuning van het bedrijfsleven (ook het midden- en kleinbedrijf), valorisatie, innovatie en infrastructuur. Het ESF richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden.

 

Creative Europe

Verder zijn er onder Creative Europe (2014-2020), het Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en audiovisuele sector, mogelijkheden voor financiering voor de creatieve industrie en culturele organisaties. Het doel van Creative Europe is om de creatieve sectoren toegang te geven tot nieuwe internationale mogelijkheden, markten en doelgroepen. Daarnaast zet het programma zich in op de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om aan te sluiten bij het digitale tijdperk.

Lees meer over ‘Hoe de Europese Unie onderzoek en innovatie binnen de creatieve industrie ondersteund’ in de bijlage onderaan deze pagina.Innovatie Attaché Brussel, Jeroen Arts. Het IA-Netwerk verbindt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken kennis over internationale innovatieve ontwikkelingen en daaraan gerelateerde trends aan Nederlandse bedrijven, kennisinstituten en overheden.Bron:  RVO/Innovatie Attaché Netwerk Brussel

Loading more content...