The Art of Impact

The Art of Impact is in opdracht van minister Jet Bussemaker (OCW) ontwikkeld door de zes landelijke publieke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Nederlands Filmfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds.

The Art of Impact gaat uit van het unieke vermogen van kunstenaars om maatschappelijke ontwikkelingen te duiden en erop te reageren en reflecteren. Kunstenaars versterken de samenleving van nu en morgen door betekenis te geven, nieuwe, onverwachte visies en inzichten te bieden of door mensen te verbinden. The Art of Impact richt zich op kunst in haar volle breedte: van literatuur tot podiumkunsten, van beeldende kunst tot design en e-cultuur, van architectuur tot film.

DE VIER DOMEINEN

De komende twee jaar stimuleert The Art of Impact bestaande en nieuwe kunstprojecten met een duidelijke en duurzame impact op grote vraagstukken die nu en in de komende jaren het maatschappelijk debat zullen domineren. Het programma concentreert zich op de volgende domeinen:

 • Leefbare wijk & stad
  samenleven, burgerschap, wonen en ruimtelijke ontwikkeling
 • Energie & klimaat
  duurzaam leven en ondernemen
 • Zorg, welzijn & sport
  gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, zingeving, sport
 • (Circulaire) economie
  bedrijfsleven, nieuwe economie, toerisme

ONDERZOEKSPROGRAMMA

Daarnaast is The Art of Impact een onderzoeksprogramma: omdat de impact van kunst en cultuur zich vaak slecht laat vangen in getallen en percentages, heeft The Art of Impact het doel om door verschillende methoden van aandacht juist de kwalitatieve betekenis van (de ondersteunde) kunstprojecten onder de aandacht te brengen en een sterk instrumentarium te ontwikkelen om de waarde van kunst ook in de toekomst beter te kunnen expliciteren.

 • http://theartofimpact.nl/

https://vimeo.com/113259699

Loading more content...