Mkb-loket voor creatieve ondernemers

Het mkb-loket is het aanspreekpunt voor mkb-ondernemers binnen de Topsector Creatieve Industrie. Mkb-ondernemers krijgen via het mkb-loket informatie en advies over instrumenten en (netwerk)mogelijkheden binnen de topsector.
Telefoon 088 585 22 08
E-mail: creatieveindustie@kvk.nl

Loading more content...