Het verhaal achter de 9 Topsectoren nog een keer uitgelegd.

Nederland heeft de ambitie om een plek in de top-5 van concurrerende
economieën in de wereld in te nemen. Wat betekent dat voor ondernemers
en onderzoekers in ons land?
Ondernemers en onderzoekers werken steeds meer gezamenlijk aan innovatie.
Zij zullen steeds verdergaande samenwerking aangaan om kennis toegankelijk te maken en te vermarkten. Dat blijft ook op de lange termijn onze ambitie. We verwachten dat dat steeds meer vruchten afwerpt. De overheid brengt als duurzame partner in de topsectoren partijen bij elkaar en stimuleert waar nodig. Bedrijven en onderwijsinstellingen blijven investeren in het opleiden van mensen - ook gedurende hun loopbaan - en zorgen er voor dat arbeidsmarkt en onderwijs goed op elkaar aansluiten. Hierdoor verdwijnt het tekort aan gekwalificeerd personeel, zodat ondernemingen maximaal kunnen werken aan hun concurrentiekracht.

Het wordt voor ondernemers steeds beter toeven in Nederland omdat aan alle randvoorwaarden voor effectief ondernemerschap wordt voldaan. Denk hierbij aan een goede infrastructuur en heldere regelgeving. Ons uitstekende ondernemersklimaat zorgt er bovendien voor dat ook buitenlandse ondernemers zich graag in Nederland vestigen.

De topsectorenaanpak draagt bij aan een stevige internationale positie van Nederlandse sectoren die hun kennis en innovatieve oplossingen inzetten voor het aanpakken van mondiale uitdagingen. Dat dragen we ook uit: we zijn trots op de concurrentiekracht van Nederland. Zo zijn alle spelers binnen de topsectoren op hun eigen manier ambassadeur voor wat Nederland internationaal presteert en positioneren zij zich vol trots als business partners van formaat en boegbeelden van innovatie.

Loading more content...