Nieuwe directeur CLICKNL

Bart Ahsmann is per 1 maart 2016 de nieuwe directeur van CLICKNL. Het bestuur van CLICKNL is uitermate content met de benoeming. “Bart heeft laten zien dat hij een brug kan slaan tussen bedrijfsleven en kenniswereld.”

Het kennis- en innovatienetwerk CLICKNL werkt hard aan het verder verdiepen van de samenwerking met kennisinstituten, creatieve ondernemers en de industrie om tot internationaal toonaangevend onderzoek en innovatie te komen.

Bart Ahsmann zegt zelf over zijn benoeming: “We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet met de Topsector Creatieve Industrie. De netwerken kennen elkaar, de samenwerking draait, we weten elkaar te vinden. Ik kijk er naar uit om dit te laten uitmonden in grootschalige, sectorbrede samenwerking.”

De afgelopen jaren was Bart Ahsmann bij de TU Delft faculteit Industrieel Ontwerpen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van grote onderzoeks- en innovatieprogramma’s en het 3TU Research Centre Design United. Hij is een van de architecten van het Nederlandse onderzoeksprogramma naar Product Service Systems CRISP en de drijvende kracht achter de CLICKNL | DESIGN programma’s CIRCO en het fieldlab UPPS.

Bij monde van de voorzitter heet Geleyn Meyer Bart Ahsmann veel succes: “Bart is actief lid van de CLICKNL-gemeenschap en heeft laten zien met zijn inhoudelijke kennis dat hij de brug kan slaan tussen het bedrijfsleven en de kenniswereld. Hij zal de volgende stap van het kennis- en innovatienetwerk van de topsector leiden en wij wensen hem daar bij met het volste vertrouwen veel succes." Bart Ahsmann volgt Linde Gonggrijp op als directeur.

Loading more content...