Cultuur herwaarderen

In deze verkenning pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het 'culturele' binnen het cultuurbeleid. Een sterke culturele sector is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf.

In binnen- en buitenland klinkt regelmatig de vraag naar de waarde van cultuur. Het antwoord wordt daarbij steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. Ook in het cultuurbeleid zijn deze effecten centraler komen te staan en krijgt de culturele sector nieuwe doelen opgelegd.

Cultuur herwaarderen bestaat daarom uit een verzameling van bijdragen van nationale en internationale experts, voorafgegaan door een inleiding en hoofdstuk van de WRR zelf. Hiermee brengt de WRR wetenschappelijke kennis in over het te voeren cultuurbeleid in Nederland.

  • http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-verkenningen/V30_web_Cultuur_herwaarderen.pdf
Loading more content...