Zeven miljoen euro voor The Art of Impact

The Art of Impact onderzoekt en stimuleert de komende twee jaar bestaande en nieuwe kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben.Hoe kan kunst verschil maken voor een leefbare wijk en stad; energie en klimaat; zorg, welzijn, technologie, wetenschap en economie? Vraagstukken op deze gebieden worden steeds complexer en vragen om creativiteit en innovatie. En hoe kunnen we zorgen dat kunst een logisch onderdeel is van maatschappelijke ontwikkeling; een evident onderdeel van ziekenhuizen, buurtteams, researchlabs, stadsplanning, educatie?

Met The Art of Impact stelt het ministerie van OCW in samenwerking met zes landelijke, publieke cultuurfondsen in totaal 7 miljoen euro beschikbaar om kunstenaars en kunstinstellingen en maatschappelijke domeinen meer te verenigen, met elkaar en met het publiek. The Art of Impact bedoelt dan kunst in haar volle breedte: van literatuur tot theater, van beeldende kunst tot design, van muziek tot film. Bestaande projecten krijgen met extra budget of expertise ruimte om de impact te versterken of zichtbaarder te maken.

 

Loading more content...