Coöperatie Dutch Creative Industries u.a.

De Federatie Dutch Creative Industries, voorheen een informele vereniging, is met ingang van 2 december 2014 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Coöperatie Dutch Creative Industries u.a. De leden willen hierdoor tot uitdrukking brengen dat zij hun gemeenschappelijke lobby willen versterken en hun dienstverlening willen professionaliseren. CDCI is opgezet naar het eerder in opdracht van de Federatie ontwikkelde cooperatiemodel voor creatieve industrie (KIC). Het lidmaatschap van de CDCI staat open open voor representatieve (koepel- of federatieve verbanden van) branche- en beroepsorganisaties in de creatieve industrie in het algemeen en de creatieve zakelijke dienstverlening in het bijzonder. Niet directe (indirecte of deel-) belangenbehartigers kunnen zich associëren met de coöperatie. Lid zijn BNA, BNI, BNO, DGA, VEA, DDA, DuPho en MODINT.

Het bestuur bestaat uit Harry Starren (voorzitter), Han Bekke (penningmeester) en Gerbrand Bas (secretaris). Federatie Dutch Creative Industrie blijft als handelsnaam van de Coöperatie Dutch Creative Industries u.a. voortbestaan, het beeldmerk blijft vooralsnog ongewijzigd.

Loading more content...