Cultuurministers Azië en Europa geloven in kracht van de creatieve industrie

In de creatieve industrie – de sector van de kunstenaars, designers, architecten en media – liggen grote kansen voor de economie, de werkgelegenheid en voor oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook helpt de creatieve industrie het cultureel erfgoed van landen te beschermen, te vernieuwen en open te stellen voor nieuwe generaties. Dat concludeerden de ruim veertig landen uit Azië en Europa tijdens de zesde Asia Europe Meeting (ASEM) van cultuurministers.

Verbonden aan bedrijven, universiteiten en maatschappelijke organisaties staan designers aan de basis van innovaties die hard nodig zijn voor vraagstukken rondom gezondheid, milieu en de leefbaarheid van steden. Overheden doen er dan ook goed aan beleid te richten op het ondersteunen van creatieve talenten en het stimuleren van samenwerkingen tussen verschillende sectoren.

Robotica
De creatieve industrie is de snelst groeiende sector wat betreft werkgelegenheid. Door nieuwe technologieën, zoals de inzet van robots, zullen banen verdwijnen, maar daar komen ook banen voor in de plaats. Robots kunnen creativiteit immers niet vervangen. Creatieve beroepen zijn bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde voor de zorg, de infrastructuur en duurzaamheid. In het onderwijs moeten creatieve vaardigheden een belangrijke plek krijgen.

Duurzame steden
De creatieve industrie speelt ook een grote rol in het leefbaar houden van economisch succesvolle steden. Daar moeten antwoorden gevonden worden op maatschappelijke vraagstukken als hergebruik, energieneutraal bouwen en het gezond houden van de bevolking.

Topsector creatieve industrie
De creatieve industrie is wereldwijd in veel landen een snel groeiende economische sector met groeiende maatschappelijke betekenis. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en is het een trekpleister voor toerisme

In Nederland draagt de creatieve industrie zo’n 2,2 procent bij aan het Bruto Nationaal Product, het is ons grootste exportproduct en de snelst groeiende sector wat betreft werkgelegenheid. De creatieve industrie maakt sinds drie jaar deel uit van het topsectorenbeleid. De inzet van de overheid is vooral gericht op internationalisering, op kennistoename en op samenwerking – met bedrijven, kenniscentra en overheden en tussen disciplines.

bron: rijksoverheid.nl

Loading more content...