Topsectoren groeien tweemaal zo snel als de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen in innovatie. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Topsectoren zijn door het kabinet aangewezen. Bedrijven in deze sectoren zijn kennisintensief en export-georiënteerd en leveren een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In zogeheten topteams van ondernemers, wetenschappers en de overheid wordt nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om de sector concurrerend te houden op de wereldmarkt.
De toegevoegde waarde van de topsectoren nam sinds 2010 met bijna 4 procent toe, ruim tweemaal zoveel als gemiddeld (bijna 2 procent). De toegevoegde waarde van de topsectoren was bijna 147 miljard euro in 2013, een kwart van het bbp in Nederland.
In tegenstelling tot de toegevoegde waarde groeide het aantal arbeidsjaren in de topsectoren niet sterker dan gemiddeld tussen 2010 en 2013. Het aantal arbeidsjaren nam zelfs licht af tot iets minder dan 1,4 miljoen in 2013.

Het Financieele Dagblad tekent hierbij aan: bij het CBS wijst echter uit dat de gehele industrie nog sneller groeit. In de topsectoren zijn de industriële bedrijven zeer sterk vertegenwoordigd. Dat gegeven roept twijfels op over de vraag of het ministerie van Economische Zaken er wel in is geslaagd de sectoren met de meeste groeipotentie aan te wijzen als topsector.

 

Creatieve Industrie

In 2012 behoren ruim 130 duizend bedrijven tot de Creatieve industrie, bijna 10 procent van het totaal aantal bedrijven. Dit aantal is afgelopen jaren sterk toegenomen. Het gaat daarbij vaak om zelfstandigen en bedrijven met slechts enkele werkzame personen.

 

Innovatie

In de topsectoren speelt innovatie een grote rol. De helft van de bedrijven doet aan innovatie (voor alle bedrijven in Nederland is dat net geen 40 procent) en circa driekwart van de innovatie-uitgaven van bedrijven wordt gedaan door de topsectoren. In 2012 was dat ruim 10 miljard euro, waarvan 5,4 miljard euro voor rekening komt van de Hightech-systemen en materialen. Het aandeel innoverende bedrijven in de creatieve industrie is met circa 30% het laagste van alle topsectoren.

Loading more content...