AWT Topsectoren zorgen voor nieuwe dynamiek.

Niettemin is het voorlopig oordeel van de adviesraad positief. ‘Veel partijen gaan met elkaar in gesprek’, zegt Peels (foto) in het Financieele Dagblad (2 oktober 2014). ‘Neem de Topsector Creatieve Industrie, die mensen leren elkaar nu pas kennen.’ Met als concreet resultaat onder meer gezamenlijke bezoeken aan grote beurzen, waaronder de Hannover Messe, en pogingen iets te doen aan het gebrek aan financiering voor creatieve bedrijven. De komende jaren moet blijken of de samenwerking ook leidt tot innovaties waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Loading more content...