Design Drive tijdens Dutch Design Week

DRIVE brengt ontwerpers, wetenschappers, bedrijven en overheid samen tijdens de Dutch Design Week 2014. Het festival in het Natlab in Eindhoven biedt een podium voor Design Research & Innovatie in Nederland. Het programma is Engelstalig en aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op woensdagochtend 22 oktober start het festival met een symposium rond het thema Business Innovation in de creatieve industrie. In de middag presenteren de platforms Create Health, Create Energy, Smart Industry en Smart Culture hun plannen voor research en innovatie.

Op donderdag 23 oktober houdt het onderzoeksprogramma CRISP haar zevende Design Review Session. Het openbare middagprogramma biedt keynotes en korte colleges over Product Service Systemen in relatie tot Wellbeing.

DRIVE verzorgt tijdens het festival VIP tours over de tentoonstelling: Mind the Step in het Klokgebouw. Daar worden recente resultaten van design, research en innovatie binnen de thema’s Make, Care, Live, Move, Sense en Learn getoond.

Het door CLICKNL georganiseerde festival laat zien hoe onderzoek binnen de designsector complexe uitdagingen aanpakt en bijdraagt aan maatschappelijke innovaties.

Dus noteer deze dagen alvast in uw agenda

Loading more content...