Creatieve Industrie kiest Duitsland als partnerland

In bijzijn van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima heeft de creatieve industrie vandaag in Essen officieel bekend gemaakt dat Duitsland is verkozen tot creatieve partner voor het jaar 2015.

Het koninklijk paar bezoekt vandaag de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens het bezoek worden onder leiding van het Topteam Creatieve Industrie een aantal voorbeelden van samenwerkingen gepresenteerd tussen Nederlandse en Duitse bedrijven. De potentie van Duitsland als exportland voor de creatieve industrie kreeg het afgelopen jaar al een boost tijdens de Hannover Messe, waar het één van de nadrukkelijk aanwezige topsectoren was. Voor het komende jaar zal de verbinding met de Duitse Industrie verder worden versterkt. Er zal worden samengewerkt met zowel de Duitse counterpart als andere sectoren.

Duitsland is een grote speler op het gebied van creatieve industrie. Er liggen voor Nederlandse bedrijven veel kansen omdat subsectoren op bepaalde terreinen complementair zijn en in vergelijking met de Duitse partijen mogelijkerwijs voorop lopen. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om experimentele ontwikkeling met grote inbreng van (eind)gebruikers zoals open source, open design en open data. Ook liggen er kansen op gebied van serious gaming. Daarnaast liggen er voor de creatieve industrie veel mogelijkheden voor het maken van crossovers, onder andere binnen de HTSM en de LSH sectoren. De samenwerking met Duitsland is onderdeel van de internationaliseringsagenda Topsector Creatieve Industrie met de overkoepelende ambitie om in 2020 tot de meest creatieve economie van Europa te behoren. Op dit moment heeft de Nederlandse creatieve industrie een aantal toonaangevende internationale kampioenen als Endemol, G-Star, Eyeworks, OMA, Mecanoo, MVRDV en Guerrilla Games. Toch is slechts een kleine minderheid van de Nederlandse creatieve bedrijven internationaal actief, terwijl er wel degelijk marktkansen liggen.

De afgelopen jaren werden succesvolle missies ondernomen naar onder andere SXSW in Austin, Texas en de Salone di Mobile in Milaan. De samenwerking met Duitsland als focusland draagt bij aan de krachtenbundeling van zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheid. De komende maanden zal het programma voor volgend jaar verder worden vormgegeven.

bron: topsectoren.n

Loading more content...