Manifest voor Europa

De Europese verkiezingen van 22- 25 mei zullen – wellicht nu meer dan vorige EU verkiezingen – de toekomstige richting van Europa bepalen. 

De Federatie Dutch Creative Industries roept tezamen met European Cultural Foundation (ECF), Culture Action Europe,  toekomstige leden van het Europees Parlement op om te investeren in een innovatieve Europese toekomstvisie en daarbij cultuur als leidraad te nemen in het ontwikkelen van nieuw beleid. Cultuur is een verbindende schakel tussen verschillende beleidsterreinen, ook op Europees niveau. Investeringen in kunst, cultuur en erfgoed dragen dus ook bij aan een duurzaam, ondernemend en democratisch Europa.

In het Manifest Voor Europa Door Cultuur staan concrete beleidsvoorstellen en suggesties voor het integreren van cultuur in EU-beleid.
Wij vragen in het bijzonder aandacht voor:

  • Talentontwikkeling
  • Creatieve industrie en ondernemerschap
  • Een open democratie

 

Loading more content...