Boegbeeld Barbera Wolfensberger

Minister Kamp van Economische Zaken heeft Barbera Wolfensberger benoemd tot boegbeeld van de topsector Creatieve industrie. Per 1 januari volgt zij Victor van der Chijs op die zijn functie in oktober neerlegde nadat hij benoemd werd tot voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Twente. Barbera Wolfensberger is CEO van reclamebureau FHV BBDO.

Binnen de topsector Creatieve industrie is de afgelopen twee jaar al veel gerealiseerd. Zo werd CLICKNL gevormd, het Topconsortium voor Kennis & Innovatie. Ook werd een onafhankelijke strategische adviesraad opgericht voor en door de creatieve industrie: de Dutch Creative Council. Het internationaliseringsprogramma Dutch Design Fashion & Architecture, dat in 2013 werd afgerond, kreeg op advies van het topteam een vervolgprogramma dat wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Speerpunten van het topteam voor de komende tijd zijn het verbeteren van de randvoorwaarden voor financiering voor de creatieve industrie door onder meer het aanjagen van alternatieve financieringsvormen en het stimuleren van onderwijsinnovatie. Daarnaast speelt het topteam een belangrijke rol in het verkennen van opkomende markten en bij het positioneren van de Nederlandse creatieve industrie in deze markten.

Barbera Wolfensberger: 'De creatieve industrie kan een enorme versnelling teweeg brengen, juist op het snijvlak van creativiteit en technologie. Ik wil optreden als verbinder tussen bedrijven van zowel binnen als buiten de creatieve industrie. Want juist daar is onze innovatieve waarde het grootste.'

Barbera Wolfensberger werkt vanaf de jaren negentig voor verschillende Nederlandse bedrijven. Bijna negen jaar was zij group account director bij PPGH/JWT, een Amsterdams reclamebureau. Ruim drie jaar werkte zij als Hoofd Corporate Identity & Communicatie voor het warenhuis HEMA en voor bedrijven als Intratuin, Etos en Laurus. Sinds 2009 is zij CEO van reclamebureau FHV BBDO en Proximity Amsterdam, dat in 2013 ontstond na een fusie van de twee bedrijven. Wolfensberger is tevens bestuurslid bij stichting Cinekid en bij SIRE, de Stichting Ideële Reclame. Ze studeerde aan de Hogeschool Utrecht en het Centre for Business Studies in Londen.

Loading more content...