Introductie Dutch Creative Council tijdens What Design Can Do

De Nederlandse creatieve industre heeft veel ambitie: in 2020 is Nederland de meest creatieve economie van Europa. De creatieve industrie is weliswaar breed en divers maar haalt daar ook haar kracht vandaan. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van Heijmans N.V. worden bezoekers tijdens What Design Can Do meegenomen naar de werkelijke kracht van de sector waarbij samenwerking voorop staat.

Deze sessie is een introductie van de Dutch Creative Council. De Council is in mei 2012 opgericht door het Topteam Creatieve Industrie. De Council is de aanjager voor het innoverend vermogen van Nederland door de impact van de Nederlandse creatieve industrie te vergroten. Daarbij vormt zij de essentiële schakel tussen het brede creatieve veld en de overheid en de kennisinstellingen.

De sessie tijdens What Design Can Do bestaat uit vier delen:

1. Victor van der Chijs: Introducing the Dutch Creative Council

In deze introductie zet Van der Chijs beknopt uiteen wat de rol is van de Dutch Creative Council en wat haar ambities en uitdagingen zijn. Hierbij gaat hij ook dieper in op de scharnierfunctie van de Council tussen de overheid enerzijds en de creatieve industrie anderzijds.

2. Professor Paul Hekkert: What Research Can Do for and with Design Introductie: José Teunissen

Om haar doelstellingen te halen is het van vitaal belang dat de creatieve industrie structureel mee-investeert in onderzoek. Recentelijk is het topinstituut CLICKNL opgericht. José Teunissen geeft een korte inleiding. Onderzoek binnen de creatieve industrie heeft de grootste impact als er wordt samengewerkt binnen de zogenaamde ‘golden triangle’: wetenschap, creatieve industrie en bedrijfsleven. Hekkert geeft zijn visie hier op en deelt ervaringen die zijn opgedaan met het succesvolle CRISP onderzoeksprogramma.

3. Martin Schellekens (Heijmans N.V.): What The Swarm Can Do For Commissioners

Heijmans N.V. is een goed voorbeeld van een bedrijf dat optimaal profiteert van de kracht van de creatieve industrie. Ze werkt onder andere samen met architecten als Claus en Kaan en OMA maar ook met ontwerper en innovator Daan Roosegaarde. Zij introduceerden samen ‘the smart highway’. In deze sessie zal Schellekens toelichten hoe Heijmans samen met een aantal creatieve bedrijven ervoor gezorgd heeft dat de prestigieuze aanbesteding voor de bouw en inrichting van het Nationaal Militair Museum werd gewonnen. Daarnaast volgt een estafettepresentatie van onder andere Kossman de Jong, H+N+S landschapsarchitecten, Bureau Mijksenaar en Fabrique. Het museum, inclusief de tentoonstellingen, worden nu gerealiseerd. Het museum gaat open in 2014.

4. Q&A, moderator: Anne Mieke Eggenkamp

Het laatste kwartier van de break-out sessie is gereserveerd voor het geven van antwoorden op vragen die ter plekke gesteld kunnen worden maar ook in de aanloop van de conferentie aan de Council zijn gestuurd.

Wat:             Break-out sessie tijdens What Design Can Do

Wanneer:     16 mei 2013, 14.00-15.30 uur

Initiatief:      De Dutch Creative Council

Moderator:   Anne Mieke Eggenkamp

De website www.creativecouncil.nl wordt gelanceerd op 15 mei.

Loading more content...