Hoe kunnen we gezamenlijk innoveren?

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen pakte letterlijk het Crossover Estafette stokje over en organiseerde samen met de Creatieve Industrie de Najaarsconferentie Greenport Holland.

Wat hebben de creatieve industrie en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen elkaar te bieden? Belangrijk is dat we vanuit onze sectoren over grenzen durven te kijken. Hierdoor ontstaan wederzijds grote kansen. “We moeten elkaar ontmoeten en leren de juiste taal te spreken; elkaar weten te vinden. Wanneer we dat vandaag bereiken, ben ik heel tevreden”, aldus Loek Hermans, gastheer en voorzitter Greenport Holland

Kernpunten

- Per saldo extra middelen voor onderzoek en innovatie in de topsector Tuinbouw& Uitgangsmaterialen in het nieuwe regeerakkoord;

- Alleen door creativiteit kunnen we de huidige marktpositie behouden en uitbouwen;

- Creatieve industrie goed in het inspelen op consumentenvoorkeuren en trends; de consument vraagt steeds meer informatie over de herkomst van hun voedsel;

- Steeds vaker voegt de creatieve industrie waarde toe vanaf het begin van het innovatieproces, niet alleen meer op het eind;

- Crossovers kunnen concreter worden door substantiële één-op-één samenwerkingsverbanden aan te gaan, waarin wordt gezocht naar gemeenschappelijke doelen.

De Crossover Estafette is een initiatief van de Federatie Dutch Creative Industries & Syntens ism PICNIC, WAAG, CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Bekijk hier verslag van de najaarsconferentie Greenport Holland
Bekijkhier het verslag van de Kickoff Crossover Estafette

 

 

Loading more content...

Wees zuinig op elkaar!

Deel de pijn. Help elkaar waar mogelijk. Deel je kennis en faciliteiten, je platformen en kanalen.
Dat betaalt zich later terug: dubbel!

Investeer, nu!

In je kennis en in elkaar. Denk na over duurzame verdienmodellen en strategische allianties.
Zorg dat je gehoord wordt, organiseer je!

Doe waar je goed in bent!

Maar niet voor niks. Ook nu, juist nu! Crisiskorting als het niet anders kan, maar voor niets?
Niet doen! Denk aan je ip en claim to fame!