Informatiebijeenkomst 22/08 SMART DESIGN SOLUTIONS #CLICK

Participeer in één van vier de Smart Design Solutions onderzoeksprojecten.

Op 22 augustus vindt er een informatie- en werkbijeenkomst plaats inzake het CLICK Innovatie Netwerk Smart Design Solutions. Het doel van deze bijeenkomst is drieledig:

  1. Delen van informatie ten aanzien van de ontwikkeling van het CLICK Innovatie Netwerk Smart Design Solutions.
  2. Verkrijgen van informatie ten aanzien van projectfinanciering, zoals de NWO-call en het TNO-instrumentarium.
  3. Concretiseren van de vier projectlijnen tot vier contourprojectplannen rond de thema's: lighting, energy+sustanability/health/mobility.

Centraal staat de vraag of u als onderneming of kennisinstelling kunt participeren in één van vier de Smart Design Solutions onderzoeksprojecten.

Aanmelden

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Design United, in samenwerking met CLICK//NL, de BNO, NWO, TNO en Capital D. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mailtje sturen naar hoogveld@capitald.nl.

Achtergrond

Het kabinet heeft de creatieve industrie aangewezen als een van de topsectoren. De creatieve industrie is een relatief jonge, dynamische topsector. De ambitie is om van Nederland in 2020 de creatiefste economie van Europa te maken. Die ambitie kan werkelijkheid worden als de creatieve industrie stevig is ingebed in het gehele kennis- en innovatiesysteem. Daartoe is meer samenwerking tussen de creatieve industrie en kennisinstellingen noodzakelijk.

Centraal in de plannen van de Topsector Creatieve industrie staan de CLICK//networks. CLICK staat voor Creativity, Learning, Innovation, Co-creation, Knowledge. De CLICK//networks worden gevormd door zeven innovatienetwerken die de kennis- en innovatieagenda's voor de Topsector Creatieve Industrie ontwikkelen en uitvoeren. Deze kennis- en innovatieagenda's bepalen de inhoudelijke focus van deze call. In de CLICK//Networks werken bedrijven, overheden, brancheverenigingen, NWO, TNO, KNAW, HBO en universiteiten samen om de creatieve industrie en de kennisinstellingen in Nederland te stimuleren en kennisontwikkeling voor, door en met de creatieve industrie tot stand te brengen.

Datum: 22 augustus 2012

Lokatie: Capital D, Torenallee  in Eindhoven,

Aanvang: 13.00 uur,

Aanmelden:  via hoogveld@capitald.nl

Embedded Research >  zie

Loading more content...