Federatie Dutch Creatieve Industries lanceert Kennis en Innovatiecooperatie

PERSBERICHT

Amsterdam, 10 april 2012

Federatie Dutch Creative Industries lanceert Kennis en Innnovatiecooperatie

AMSTERDAM – De Federatie Dutch Creatieve Industries verwacht veel van de resultaten van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en is tevreden over de betrokkenheid van het creatieve MKB. De Federatie herkent zich dan ook niet het beeld dat de Creatieve Industrie zou hebben ‘verloren’ van de overige acht topsectoren. ‘De sector werkt nu veel gerichter samen, er staat onderzoeksgeld klaar en er is bereidheid tot investeren. De uitdaging is nu vooral het realiseren van dwarsverbanden met de overige topsectoren en de uitwerking van het innovatiecontract’, aldus voorzitter Hedy d’Ancona. De door de FDCI voorgestelde kennis- en innovatiecoöperatie moet dat proces versimpelen.

‘Net iets meer dan een jaar na het uitbrengen van het Creatief Manifest kunnen we concluderen dat, mede dankzij de inspanningen van het Topteam Creatieve Industrie, een aantal van de belangrijkste actiepunten al kunnen worden afgevinkt. Zo komt er een onafhankelijk adviesorgaan voor de creatieve industrie, ontstaat er meer ruimte voor niet-technologische innovatie binnen het overheidsinstrumentarium en wordt innovatie binnen de creatieve industrie met behulp van een onderzoeksprogramma gestimuleerd’, aldus d’Ancona. ‘En als binnenkort ook de internationaliserings- en human capitalagenda waarmaken wat ze nu lijken te beloven dan hebben we met elkaar een behoorlijke slag geslagen!’

Bij de uitvoering van het innovatiecontract creatieve industrie (‘CLICK//’) zullen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid intensief moeten samenwerken. Om deze samenwerking te vergemakkelijken ontwikkelt de FDCI een laagdrempelig en innovatief samenwerkingsmodel naar het voorbeeld van de coöperatie. Deze kennis- en innovatiecoöperatie (KIC!) regelt niet alleen de verhoudingen tussen de deelnemers maar ook het eigenaarschap van de ontwikkelde kennis en vervolgens zelfs de exploitatie daarvan.

Toch resteert ook een punt van zorg. Nog steeds worden randvoorwaarden, kennisinstellingen, instrumentarium en de overheid in de plannenmakerij centraal gesteld. De Federatie dringt er bij de betrokkenen op aan om de rol en betrokkenheid van het MKB met de branche-organisaties verder uit te werken.

De FDCI komt nog voor de zomer met een uitgewerkt en direct inzetbaar concept.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Loading more content...