WHAT GRANTS CAN DO! Wijzigingen in subsidies voor de ontwerpsector

Save the date: woensdag 18 januari – 14.00 tot 18.00 uur
 in Pakhuis de Zwijger

Met ingang van 1 januari 2012 neemt het Stimuleringsfonds voor Architectuur de regelingen betreffende de sectoren Vormgeving, Games, Video en Bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB. Belangrijkste wijziging in de nieuwe opzet is dat inkomenssubsidies niet langer worden verstrekt. Alle subsidies krijgen het karakter van een projectsubsidie.
Onderwerp van het eerste deel deze middag is het veranderend cultuurbeleid en de wijzigingen in het subsidiestelsel. Janny Rodermond, directeur SfA, gaat in op de toekomstige positie van het SfA. Welke stimulerende rol kan het als fonds voor ontwerpers spelen in het spanningsveld tussen cultuur, economie en maatschappij?

Rob Huisman, directeur BNO, licht het maatschappelijke en culturele belang toe van de Topsector Creatieve Industrie. Welke rol speelt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hierbij? Wat betekent dit initiatief voor de ontwerpsector op kort termijn? Welke andere subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn er voor handen?

In het tweede deel van de middag concentreren we ons op presentaties van inspirerende voorbeeldprojecten, businesscases en verdienmodellen. Hoe kan je je staande houden, wanneer de economie stagneert? Dany Jacobs, econoom en innovatiedeskundige, vertelt waarom de Nederlandse maakindustrie volgens hem springlevend is. Hij geeft tips hoe het vak van cultureel ondernemer onder de knie te krijgen.

De middag staat onder leiding van moderator Ruben Maes.

In samenwerking met de Federatie Dutch Creative Industries (BNO, BNI, BNA, PIBN, Fotografen Federatie, VEA, Modint en DGA), Pakhuis de Zwijger en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
Dit programma is voor iedereen toegankelijk werkzaam in de Creatieve Industries.

Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.
Toegang is gratis na aanmelding.

Klik hier voor aanmelding

Loading more content...