Creatieve industrie is topgebied

Op 4 februari is de langverwachte 'bedrijvenbrief' van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie openbaar gemaakt. In deze brief aan de 2e Kamer wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe minister Verhagen de negen topgebieden wil gaan inrichten. De creatieve industrie is daar één van! De Federatie Creatieve Industrie gaat zich hard maken om vooral beleid te laten ontstaan dat ten goede komt aan de creative industrie zelf: Maatregelen die bedrijven en creatieve industrie nader tot elkaar brengen.

Loading more content...