Federatie Dutch Creative Industries wil betere benutting potentieel creatieve industrie

PERSBERICHT

Amsterdam, 29 april 2010

Federatie Dutch Creative Industries wil betere benutting potentieel creatieve industrie

AMSTERDAM – Nog niet zo lang geleden kreeg het sleutelgebied creatieve industrie onverwacht een ‘gele kaart’ gepresenteerd. Nu, ruim een jaar later, mag dezelfde sector zichzelf op de borst kloppen want in die korte tijd is ze erin geslaagd om als sector, van ‘geen land mee te bezeilen’ op te klimmen tot een van de vijf pilaren onder een beter presterend Nederland. De eind vorig jaar opgerichte Federatie Dutch Creative Industries schakelt mee en mobiliseert het sleutelgebied.

‘Intensiveer de sleutelgebiedenaanpak: investeer minimaal de helft van de rijksbrede programmatische innovatiegelden in huidige sleutelgebieden’ Aldus het Innovatieplatform dat onlangs met deze aanbeveling afscheid nam van het Nederlandse innovatietoneel. ‘Dat is nogal wat’ zegt een opgewekte Rob Huisman, directeur van de BNO en voorzitter van de Federatie, ‘want in 2009 ging het in totaal om maar liefst 2 miljard euro en de helft daarvan verdeeld over vijf sleutelgebieden betekent voor de creatieve industrie hoe dan ook een aanzienlijk ruimere bedeling dan waar we de afgelopen jaren op konden rekenen. En dat is ook wel nodig’, vervolgt hij ‘want als we in de pas willen blijven lopen met bijvoorbeeld Singapore, het Verenigd Koninkrijk en Korea dan moet er echt wel een tandje bij!’

Waarom opeens die warme belangstelling van het vorig jaar nog zo strenge Innovatieplatform? Zeker, er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. Behalve de oprichting van de koepelorganisatie Federatie Dutch Creative Industries zijn er diverse programma’s in de steigers gezet waaronder een echt innovatieprogramma. Maar overtuigender is misschien nog wel de crisesbestendige groei van de sector. En ondertussen was de creatieve industrie in het afgelopen jaar al verantwoordelijk voor bijna 6% van de totale export en 4% van de totale R&D bestedingen.

Wat wil nu de Federatie? ‘De Federatie neemt enerzijds de verantwoordelijkheid op zich om de sector, die in aard en samenstelling sterk afwijkt van de alle andere sectoren, te organiseren en te activeren en wil anderzijds een bijdrage leveren aan het mobiliseren van de kracht van de sector bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Deze potentie kan alleen optimaal worden benut als er een platform in het leven wordt geroepen waar kennis over de optimale benutting van creativiteit duurzaam wordt ontwikkeld en gedeeld, niet alleen ten behoeve van het bedrijfsleven maar ook ten behoeve van de overheid en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld in de vorm van een Creative Council, de Federatie neemt het voortouw!’ betoogt Huisman.

De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt de beroeps- en brancheorganisaties: BNO, BNA, BNI, DGA, MODINT, FotografenFederatie, VEA en PIBN met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Gerbrand Bas (0623365775, info@dutchcreativeindustries.nl) www.dutchcreativeindustries.nl

Loading more content...