Koepel Creatieve Industrie een feit

Amsterdam, 27 augustus 2009

Koepel Creatieve Industrie een feit

AMSTERDAM – De vertegenwoordigers van de belangrijkste belangenorganisaties uit de ontwerp-, (interieur-) architectuur, mode- en gamingsector sloegen krap twee weken geleden de handen ineen en besloten dat het tijd werd voor een actieve behartiging van de gemeenschappelijke belangen.

Op 7 augustus 2009 gaven de voorzitters en directeuren van de branche- en beroepsorganisaties BNA, BNO, BNI, DGA en MODINT elkaar een stevige hand en daarmee was de oprichting van de Federatie Dutch Creative Industries een feit. De intenties die deze organisaties nog maar een paar maanden daarvoor naar elkaar hadden uitgesproken, werden daarmee tevens in een ambitieus plan geconcretiseerd.

Federatie
Belangrijkste reden voor deze krachtenbundeling is enerzijds de behoefte aan stroomlijning en afstemming van de vele bestaande initiatieven en anderzijds de behoefte aan een gezamenlijk gedragen midden- en lange termijn visie op de rol en positie van de creatieve zakelijke diensten tegen het licht van economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens Han Bekke, algemeen directeur van MODINT, kunnen alleen door structurele samenwerking kansen worden ontwikkeld en duurzaam benut, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. ‘We hebben het gevoel dat de sector nu weer in de lead komt en dat is belangrijk voor onze leden’ zegt BNI voorzitter Christine van Gemert.

‘De sector neemt haar verantwoordelijkheid en we verwachten een positieve respons van de overheid en uitvoeringsorganisaties zoals SenterNovem’ aldus initiatiefnemer en tijdelijk voorzitter Rob Huisman, directeur van de BNO. ‘We dagen de overheid, die overigens op veel fronten goed werk doet, uit om de kansen die deze unieke samenwerking biedt te helpen verzilveren’ vervolgt z’n DGA-collega Frank van Oirschot. En net als z’n collega’s beschouwt hij samenwerking, kennisuitwisseling en innovatie als een van de belangrijke doelstellingen van de federatie. ‘Niet alleen tussen de branches onderling maar ook met organisaties en kennisgebieden daarbuiten.’

Geïnspireerd door het succes van Britse Design Council zien de federatiepartners langzaam de contouren van een Dutch Creative Council voor zich opdoemen. . ‘Wat zou het mooi zijn als we de kracht van onze sector op een soortgelijke consistente wijze kunnen uitbouwen’ droomt Huisman hardop. Maar eerst dient er ambitieuze en door de sectorgedragen lange termijn visie te worden ontwikkeld. De federatie hoopt nog dit jaar een strategische agenda tegen het licht te kunnen houden, bij voorkeur tijdens een gemeenschappelijk congres.

De betrokken organisaties vertegenwoordigen meer dan 5.000 bedrijven en beroepsbeoefenaren in de sectoren design (grafische vormgeving, industrial design), mode, architectuur, interieurarchitectuur en gaming) met een gezamenlijke omzet van ruim 11 miljard euro. Branche- en beroepsorganisaties met gelijkgerichte belangen worden uitgenodigd zich aan te sluiten.

Ketenorganisatie Designlink voert vooralsnog het secretariaat van de federatie.

(noot voor de redactie, niet voor publicatie). Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Gerbrand Bas. Telefoon: 0623365775, mail: dci@designlink.nl

Loading more content...