29 april: Start Innovatieprogramma Creatieve Industrie!

Het afgelopen half jaar is door een werkgroep hard gewerkt aan het opstellen van een visie en strategische agenda voor de creatieve industrie. Deze visie werd onder de naam ‘Waarde van Creatie’ na een consultatieronde half maart voorgelegd aan de Strategische Advies Commissie (Commissie Rinnooy Kan). Op basis van het positief kritische oordeel van deze commissie kan deze agenda nu langs de volgende zes actielijnen verder worden uitgewerkt tot een volwaardig Innovatieprogramma ván de Creatieve Industrie. Deze actielijnen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze allen in sterke mate bijdragen aan het oplossen van ook door de Federatie Dutch Creative Industries gesignaleerde knelpunten:
1. Waarde van Creatie
2. Clustering en Opschaling
3. Condities en Stimulering
4. Onderzoek en Ontwikkeling
5. Excellent integraal Onderwijs
6. Creatief Opdrachtgeverschap
Het succes van een innovatieprogramma wordt grotendeels bepaald door de betrokkenheid van de sector. Daarom worden vooral geïnteresseerde bedrijven en bureaus van harte uitgenodigd uit voor een bijeenkomst op donderdag 29 april! Dat is tevens hét moment om invloed uit te oefenen op de vormgeving van dit meerjarige programma dat tegen het einde van de zomer zal opnieuw zal moeten worden voorgelegd om voor een overheidsbijdrage in aanmerking te komen:

Creatie van Waarde
Tijdstip: donderdag 29 april, 15.00-18.00 uur
Locatie: Meeting Plaza Utrecht
Aanmelding via deze link.

Loading more content...