Miljoenen voor de creatieve industrie

OCW

In het Regeerakkoord heeft het Kabinet afgesproken meer ruimte te maken in de cultuurfondsen voor vernieuwing en ontwikkeling en gaat daarvoor een impuls geven aan een nieuwe generatie en eigentijdse
cultuurvormen, zoals digitale kunst, virtual Reality en spoken word. Voor nieuwe cultuur en makers zijn extra middelen beschikbaar. Verder ondersteunt het Kabinet de verdere uitwerking van de arbeidsmarktagenda.
Ook voor de cultuursector geldt het motto van het kabinet «eerlijk werk»

In 2019 zet het Ministerie van OCW het stimuleringsbeleid voor de Creatieve Industrie voort. Dit beleid bestaat uit  cultuursubsidies via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, ondersteuning van Het Nieuwe Instituut en het Topsectorenbeleid dat gezamenlijk met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd.

Subsidies voor de creatieve industrie

  • 2018 M€ 7.566
  • 2019 M€ 7.475
  • 2020 M€ 1.975
  • 2021 M€ 1.975

Ten laste van dit budget worden uitgaven gedaan op het gebied van de architectuur en de creatieve industrie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zijn middelen beschikbaar voor de restauratie en digitalisering van de ontwerptekeningen van Stichting Het Nieuwe Instituut zoals aangekondigd in de Kamerbrief Cultuur in een open samenleving.

Voor de uitvoering van de arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector (Thema Een sterke culturele sector) staat M€ 3,80 opgevoerd voor 2019, voor de jaren erna M€ 2,3. Voor Talenontwikkeling en de ontwikkeling van de Rijkscultuurfondsen M€ 10.

De Tweede Kamer wordt in dit najaar geïnformeerd over de verkenning naar mogelijke experimenteerruimte voor ZZP-ers werkzaam in de culturele en creatieve sector.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie staat M€ 15,5 ter beschikking, de apparaatskosten bedragen M€ 1,9

EZ

volgt

Creatief Europa (2021–2027)

Nederland verwelkomt het voorstel voor behoud van een gezamenlijk EU-programma 'Creative Europe' dat de culturele en creatieve sectoren in Europa ondersteunt en de focus die de Commissie voorstelt. Dat Minister van Buitenlandse Zaken in juli de Tweede Kamer laten weten. READ ON →

Herbert Seevinck nieuwe voorzitter BNO

Herbert Seevinck, managing director en eigenaar van het internationaal vermaarde designbureau Mijksenaar met vestigingen in Amsterdam en New York, is de nieuwe voorzitter van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 juli jl. nam Seevinck het stokje over van Timo de Rijk, die zes jaar lang het voorzitterschap op zich nam. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Herbert Seevinck nieuwe voorzitter BNO

Cultuurbeleid voor 2021 en verder

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uit ziet? READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Cultuurbeleid voor 2021 en verder

Impuls voor een duurzamere en innovatievere modesector

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) heeft gisteren (31 mei) aangekondigd dat ze start met een programma waarbij ze de Nederlandse modesector wil laten innoveren en duurzamer wil maken. Zo wil de minister bereiken dat duurzaamheid en hergebruik gestimuleerd wordt, nieuwe materialen worden ontwikkeld en dat er op een andere manier geproduceerd wordt. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Impuls voor een duurzamere en innovatievere modesector

AO Cultuur

AO staat voor Algemeen Overleg en is de gelegenheid waarbij de woordvoerders van fracties in de Tweede Kamer zich over een bepaald onderwerp verstaan met de desbetreffende minister. Gisteren, 31 mei, was het onderwerp 'Cultuur', aanleiding de brief van Minister Ingelshoven. Een kort verslag met dank aan K'92. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor AO Cultuur
Loading more content...