Impuls voor een duurzamere en innovatievere modesector

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) heeft gisteren (31 mei) aangekondigd dat ze start met een programma waarbij ze de Nederlandse modesector wil laten innoveren en duurzamer wil maken. Zo wil de minister bereiken dat duurzaamheid en hergebruik gestimuleerd wordt, nieuwe materialen worden ontwikkeld en dat er op een andere manier geproduceerd wordt. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Impuls voor een duurzamere en innovatievere modesector

AO Cultuur

AO staat voor Algemeen Overleg en is de gelegenheid waarbij de woordvoerders van fracties in de Tweede Kamer zich over een bepaald onderwerp verstaan met de desbetreffende minister. Gisteren, 31 mei, was het onderwerp 'Cultuur', aanleiding de brief van Minister Ingelshoven. Een kort verslag met dank aan K'92. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor AO Cultuur

CLICKNL programmaraad geinstalleerd

Deze raad, bestaande uit 20 onderzoekers en ondernemers uit de creatieve industrie, begeleidt het doorontwikkelen van de Kennis- en Innovatieagenda waarmee de sector sterker wordt. “Deze strik op de verbinding van de wetenschap en de creatieve industrie is een erg belangrijk moment." READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor CLICKNL programmaraad geinstalleerd

Wat brengt blockchain de creatieve industrie?

In de creatieve economie kan blockchain opnieuw definiëren hoe artiesten worden beloond door te fungeren als een platform voor makers van intellectueel eigendom. WEF publiceerde een update. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Wat brengt blockchain de creatieve industrie?

Pleidooi voor een betere markttoegang

Een onderzoek, geleid door leden van het b.creative-netwerk in februari 2018, informeert de ontwikkeling van een Europees Mobiliteitsfonds voor kunst en cultuur [1] vanuit het oogpunt van culturele en creatieve ondernemers met de volgende hoofdboodschappen: READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Pleidooi voor een betere markttoegang

Kabinet waardeert cultuur (en creatief) met flinke investeringen

Door flinke investeringen zorgt minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) dat kunst en erfgoed in Nederland ook in de toekomst van topkwaliteit blijft. Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Kabinet waardeert cultuur (en creatief) met flinke investeringen
Loading more content...