Spiegel, Vergrootglas of Luchtspiegeling?

In deze publicatie analyseren en expliciteren we de mechanismen die onder het oppervlak van deze identiteitspolitiek liggen. Kunst en cultuur kunnen hierbinnen fungeren als spiegel, soms zelfs als lachspiegel, maar ook als vergrootglas om focus aan te brengen of idealistisch vergezicht READ ON →

Barbera Wolfensberger directeur-generaal Cultuur en Media Ministerie OCW

Boegbeeld Topsector Creatieve Industrie Barbera Wolfensberger wordt directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2017. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Barbera Wolfensberger directeur-generaal Cultuur en Media Ministerie OCW

Service Design Masterclasses voor MKB-maakbedrijven

Het gaat niet meer om het aanbieden van een product alleen maar om het leveren van succesvolle product-dienstencombinaties. Via masterclasses worden MKB-ondernemers uit de maakindustrie in de gelegenheid gesteld tot het opdoen van de benodigde kennis voor deze omslag. READ ON →

Reacties uitgeschakeld voor Service Design Masterclasses voor MKB-maakbedrijven

De FDCI biedt de creatieve industrie een platform om via innovatie en samenwerking te komen tot oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd. Suzanne Henning, Dupho.

Reacties uitgeschakeld voor Suzanne

De Federatie is nodig om voortdurend het belang van de creatieve industrie in Nederland onder de aandacht van politiek en beleidsmakers te brengen zodat de juiste voorwaarden worden gecreëerd voor duurzame groei. Peter Smidt, Popcoalitie

Reacties uitgeschakeld voor Peter Smidt
Loading more content...